Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapena


Garapen-inguruneak. (99 ordu)

Informatika-sistemak. (165 ordu)

Datu-baseak. (198 ordu)

Programazioa. (264 ordu)

Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak. (132 ordu)

Datuetarako sarbidea. (120 ordu)

Interfazeak garatzea. (140 ordu)

Multimedia-programazioa eta gailu mugikorrak. (100h)

Zerbitzuak eta prozesuak programatzea. (80h)

Enpresa-kudeaketako sistemak. (100h)

Plataforma anitzeko aplikazioak garatzeko proiektua. (50h)

Ingles teknikoa. (33 h)

Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99h)

Enpresa eta ekimen sortzailea. (60h)

Lantokiko prestakuntza. (360h)

Sartzeko baldintzak:

 • Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren arabera ezarritako batxiler-titulua izatea.

 • Batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria.

 • Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba bat gaindituta izatea, sartu nahi den zikloko lanbide-arloari dagokion aukeraren arabera.

 • Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren arabera ezarritako batxiler-titulua izatea.

 • Lehengo Batxilergo Bateratu Balioaniztuna (BBB) («BUP«) egin ondoren emandako batxiler-titulua izatea.

 • Teknikari espezialistaren titulua izatea.

 • Unibertsitateko titulu bat izatea.

 • Unibertsitatera Bideratzeko Ikastaroa (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gaindituta izatea.

 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gaindituta izatea.

 • Batxilergo Esperimentaleko modalitateren bateko 2. maila gaindituta izatea.

 • Atzerriko ikasketak arestian aipatutako tituluren batekin homologatzeko ziurtagiria.