Ingurune seguruko protokoloa


Antzinako Andra Maria Ikastetxeko Ingurune Seguruko Sistema, eskola-ingurunean haurren abusu edo tratu txarren egoerak prebenitzeko eta horiei erantzuteko diseinatutako politiken, prozeduren eta praktiken multzoa da.

Zer nahi dugu? 

Gure ikasle guztientzako giro babeslea eta indarkeriarik gabea sortu nahi dugu. Haien eskubideak errespetatzen direnean, haien ongizatea sustatzen denean eta erabat gara daitezkeenean.

Nola?

– Langile guztiak gaitzea haurren abusuaren prebentzioaren, detekzioaren eta erantzunaren inguruan.
– Ikasleentzat, irakasleentzat eta langile guztientzat jokabide-kode argiak ezartzea.
– Biktimei salaketa eta laguntza emateko bide seguruak ezarriz.
– Ikasleen parte-hartzea eta familiekiko komunikazioa sustatuz.
– Espazio fisikoak monitorizatzea, arriskuak identifikatzeko.
– Curriculumean autozainketari, errespetuzko harremanei, haurren eskubideei eta abarri buruzko edukiak sartzea. 

«SES»ren baliabideak

– Talde multiprofesionala (psikologoak, gizarte-langileak, erizainak).
– Protokoloak eta prozedurak.
– Langileak gaitzea.
– Hitzaldiak eta tailerrak ikasleentzat eta familientzat.
– Eskolako bizikidetzako arduraduna.
– Hitzarmenak kanpoko laguntza-sareekin.

Abusua eta abusu motak: 

Haur bati kaltea eragiten dion edozein ekintza (fisikoa, sexuala, emozionala, zabarkeria), haurrarengan botere-posizioa duen heldu batek egina:

– Tratu txar fisikoak: haurrari kalte fisikoa edo gaixotasuna eragiten dion ustekabeko ez den edozein ekintza.
– Tratu txar emozionalak: kalte emozionala edo psikologikoa eragiten duten guraso/zaintzaileen jokabideak.-
– Sexu-abusua: haur baten eta heldu baten arteko sexu-harremana edo -interakzioa.
– Zabarkeria: hutsegitea haurraren oinarrizko premiak ematean.

Arrisku-faktoreak eta abusuaren zikloa:

– Abusu-probabilitatea handitzen duten faktoreak: indarkeriazko etxeak, abusu-historia duten gurasoak, mendekotasunak etxean, familia-estresa, desgaitasuna duten haurrak, besteak beste.

-Abusuaren zikloa: Haurrarentzako sarbidea, konfiantza irabazteko interakzioa, sexu-haborokina lortzeko estimulazioa, mehatxu eta oparien bidez sekretua mantentzea.

Abusuaren identifikazioa:

Seinale fisikoak (ubeldurak, sexu-transmisiozko gaixotasunak)
Jokabide-aldaketak (agresibitatea, isolamendua, beldurrak, adinerako egokiak ez diren sexu-ezagutzak). 

Abusatzailearen sistema:

-Gabezia afektiboak dituzten haur kalteberak identifikatzen ditu.
-Konfiantza irabazten du, afektua erakutsiz eta opariak/arreta emanez.
-Kontaktu fisikoa normalizatzen ari da.
-Sekretuari eusten dio mehatxu, xantaia, nahasmen edo erruen bidez.

Prebentzioa eta ingurune segurua:

– Haurrak babesteko politikak eta helduentzako jokabide-kodea.
– Gorputz-mugei buruzko hezkuntza eta arrisku-egoerak identifikatzea.
– Haurrek gorabeheren berri emateko bide seguruak.
– Giro gardenak, ikusgarriak eta gainbegiratuak.
– Leku isolatuetan (ikasgelak, bulegoak, botikak) bakarrik egotea debekatzea.
– Langile egokiak biltzea eta gaitzea.

Buen trato:

Errespetuzko harremanak, harreman afektiboak eta indarkeriarik gabekoak helduen eta haurren artean. Enpatia sustatzea, gatazkak modu baketsuan konpontzea, komunikazio eraginkorra, muga argiak ezartzea eta trebetasun sozioemozionalak irakastea. 

Abusuak saihestea eta tratu ona sustatzea:

– Errespetuzko giroak, gardenak eta gainbegiratuak.
– Abusua prebenitzeko eta horri erantzuteko politikak eta protokoloak.
– Sexualitatean eta afektibitatean heztea.
– Komunikazio- eta salaketa-kanal seguruak.
– Zigor fisikoa edo tratu iraingarriak debekatzea.
– Tratu ona, enpatia eta gatazkak modu baketsuan konpontzea sustatzea.

Ekintza-plana:

– Prebentzio-politikak eta jarduera-protokoloak ezartzea.
– Haurrak babesteko batzorde bat osatzea.
– Langileak gaitzea abusuen aurrean identifikatzeko eta erantzuteko.
– Prebentzio eta detekzio goiztiarreko estrategiak ezartzea.
– Haurrak tratu onari, sexualitate osasuntsuari eta babesari buruz heztea.
– Salaketa-bide seguruak eta konfidentzialak ezartzea.
– Modu egoki eta arduratsuan esku hartzea edo kasuak bideratzea.
– Langile egokiak biltzea eta jarraipena egitea.
– Familiak tartean sartzea.
– Aldian behin sistema ebaluatzea eta monitorizatzea.

Ikastetxeko Ingurune Seguruaren Sistemaren Talde Arduraduna:

– Zuzendaria
– Bizikidetzako arduradunak
– Tutorea
– Orientatzailea
– Haurraren konfiantzazko heldua